Số kí hiệu 990/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định v/v kiện toàn Ban vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài của tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 09/04/2019
Cơ quan ban hành
  • UBND tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 09/04/2019
Người kí
  • Nguyễn Văn Trì
Chức danh
  • Chủ tịch UBND tỉnh
Tập tin đính kèm