Số kí hiệu 104/KH-UBND
Trích yếu V/v Kế hoạch thực hiện kết luận số 45/KL-TW ngày 01/02/2019 của ban Bí thư TW Đảng về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/9/2012 của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường săt.
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 20/06/2019
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
  • Nguyễn Văn Trì
Chức danh
  • Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Tập tin đính kèm