Số kí hiệu 21-HD/ĐUK
Trích yếu V/v Hướng dẫn Tuyền truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch HCM (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (2/9/1969-2/6/2019)
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 09/08/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 09/08/2019
Người kí
  • Nguyễn Mạnh Tuấn
Chức danh
  • phó bí thư
Tập tin đính kèm