Số kí hiệu 07-ĐA/TU
Trích yếu Đề án Đổi mới nâng cao chất công tác điều tra, nắm bắt và định hướng dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2020-2025
Loại văn bản Đề án
Ngày ban hành 20/09/2019
Cơ quan ban hành
  • Tỉnh ủy Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 20/09/2019
Người kí
  • Trần Văn Vinh
Chức danh
  • Phó bí thư tỉnh ủy
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm