Số kí hiệu 3517/STNMT-TTr
Trích yếu V/v triern khai thực hiện Nghị quyết số 91/2019/NQ-CP về xử phtaj vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 25/12/2019
Cơ quan ban hành
  • Sở Tài Nguyên môi trường Vĩnh phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/12/2019
Người kí
  • Hoàng Văn Đăng
Chức danh
  • Phó Giám đốc
Tập tin đính kèm