Số kí hiệu 10327/UBND-NC2
Trích yếu V/v tổ chức thực hiện Thông tư số 08/2019/TT-BTP ngày 10/12/2019
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 26/12/2019
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 26/12/2019
Người kí
  • Lê Văn Thanh
Chức danh
  • Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Tập tin đính kèm