Số kí hiệu 59/2019/QĐ-UBND
Trích yếu Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tiếp công dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc ban hành kèm theo Quyết định số 06/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc (KÝ SỐ)
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 30/12/2019
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 30/12/2019
Người kí
  • Nguyễn Văn Trì
Chức danh
  • Chủ tịch ủy Ban nhân dân tỉnh
Tập tin đính kèm