Số kí hiệu 60/KH-UBND
Trích yếu Triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ trí thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/03/2020
Cơ quan ban hành
  • Văn phòng Ủy Ban nhân dân tỉnh
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/03/2020
Người kí
Chức danh
  • Chủ tịch
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm