Số kí hiệu 30/KH-MTTQ-BCĐ
Trích yếu V/v Kế hoạch triển khai các hoạt động của Ban chỉ đạo Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 30/03/2020
Cơ quan ban hành
  • Ủy ban MTTQ tỉnh vĩnh Phúc
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 30/03/2020
Người kí
Chức danh
  • Phó Chủ tịch
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm