Số kí hiệu 32/2020/NĐ-CP
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 05/03/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 15/05/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm