Số kí hiệu 42/NQ-CP
Trích yếu Về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 09/04/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 09/04/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm