Số kí hiệu 73/KH-UBND
Trích yếu Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 03/05/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 03/05/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm Không có file đính kèm