Số kí hiệu Nghị quyết số 10-NQ/TU
Trích yếu Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 20/11/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ tri thức và trọng dụng nhân tài tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 20/11/2019
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 20/11/2019
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm