Số kí hiệu 12-NQ/TU
Trích yếu Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 12/03/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 12/03/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm