Số kí hiệu 536/QĐ-BNG
Trích yếu Quyết định về việc tặng Cờ Thi đua của Bộ Ngoại giao năm 2019
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 05/03/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 05/03/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm