Số kí hiệu 20/BC-SNgV
Trích yếu Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-TU ngày 09/5/2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và ứng dụng CNTT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2006 - 2010
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 25/06/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 25/06/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm