Số kí hiệu 06-HD/BĐNTW
Trích yếu Hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện Quy định về Lễ tân Đối ngoại Đảng ban hành theo Quy định số 02-QĐi/TW ngày 18/7/2018 của Ban Bí thư
Loại văn bản Hướng dẫn
Ngày ban hành 29/06/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 29/06/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm