Số kí hiệu 6061/UBND-VX1
Trích yếu V/v thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 283/TB-VPCP ngày 08/8/2020
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 09/08/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 09/08/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm