Số kí hiệu 32/2020/QĐ-TTg
Trích yếu Sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
Loại văn bản Quyết định
Ngày ban hành 19/10/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 19/10/2020
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm