Số kí hiệu 66-BC/TU
Trích yếu Báo cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 15/4/2010 của Ban Bí thư TW Đảng "Về việc tăng cường công tác ngoại giao kinh tế trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước"
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 15/06/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm