Số kí hiệu 40/BC-SNgV
Trích yếu Báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
Loại văn bản Báo cáo
Ngày ban hành 28/07/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 28/07/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm