Số kí hiệu 56-KL/TW
Trích yếu Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Loại văn bản Thông báo
Ngày ban hành 23/08/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 23/08/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm