Số kí hiệu 72/2020/QH14
Trích yếu Luật Bảo vệ Môi trường
Loại văn bản Luật
Ngày ban hành 17/11/2020
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 01/01/2022
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm