Số kí hiệu 157/2007/NĐ-CP
Trích yếu Nghị định Quy định chế độ trách nhiệm đối với người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong thi hành nhiệm vụ, công vụ
Loại văn bản Nghị định
Ngày ban hành 27/10/2007
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm