Số kí hiệu 28/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết ban hành Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2021 - 2030
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 03/03/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 03/03/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm