Số kí hiệu 17-CV/BTGĐUK
Trích yếu V/v Tuyên truyền phổ biến Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị
Loại văn bản Công văn
Ngày ban hành 22/11/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 22/11/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm