Số kí hiệu 126/NQ-CP
Trích yếu Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID - 19
Loại văn bản Nghị quyết
Ngày ban hành 08/01/2021
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực 08/01/2021
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm