Số kí hiệu 100/KH-SNgV
Trích yếu KẾ HOẠCH Phát triển Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Sở Ngoại vụ năm 2022
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 25/02/2022
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm