Số kí hiệu 108/KH-SNgV
Trích yếu KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật
Loại văn bản Kế hoạch
Ngày ban hành 02/03/2022
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm