Dự án “Nâng cao hiểu biết về pháp Luật cho người mù tỉnh Vĩnh Phúc”

15/05/2019

1. Địa điểm thực hiện dự án

TP Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc

2. Nội dung dự án

Tên dự án

Dự án “Nâng cao hiểu biết về pháp Luật cho người mù tỉnh Vĩnh Phúc”

 

Lĩnh vực

Phát triển năng lực

3. Cơ quan phụ trách dự án

Tên cơ quan/tổ chức

Hội người mù tỉnh Vĩnh Phúc

Người phụ trách

(Chức vụ)

Quảng Ngọc Thanh

(Chủ tịch)

Địa chỉ

Số 618, đường Mê Linh, phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên, T. Vĩnh Phúc.

 

Liên hệ

 

ĐT

 

0974 824135

 

E-Mail

hnmvinhphuc@gmail.com.vn

4. Đối tượng nhận hỗ trợ

Người mù tỉnh Vĩnh Phúc

 

5. Lý do/bối cảnh yêu cầu hỗ trợ

        Dự án hướng tới mục đích tăng cường sự hiểu biết và vận dụng hiệu quả về các vấn đề pháp lý dành cho người khiếm thị. Cộng đồng xã hội cũng như các cơ quan hữu quan được nâng cao nhận thức về các vấn đề pháp lý dành cho người khiếm thị kết nối, hướng dẫn cách thức giải quyết vấn đề chính sách hỗ trợ người khuyết tật. Tù đó xóa bỏ rào cản với người khuyết tật; Người khuyết tật hòa nhập với cộng đồng

Dự án sẽ đạt được kết quả: Chuyển dịch 5 văn bản pháp luật gồm: Luật Bình đẳng giới, Luật Người khuyết tật, Luật Phòng chống bạo lực gia đình và Công ước về Quyền trẻ em, Luật hôn nhân và Gia đình sang dạng chữ nổi, làm CD Audio, sách phóng to, để phụ nữ và trẻ mù có cơ hội tiếp cận với các văn bản luật pháp liên quan trực tiếp đời sống. Ngoài ra, tổ chức buổi tuyên truyền, hội thảo nâng cao nhận thức của cộng đồng để cộng đồng cùng chia sẻ và giúp đỡ phụ nữ, trẻ em mù nói riêng và người khuyết tật nói chung, tạo điều kiện để họ hòa nhập với cộng đồng, vươn lên trong cuộc sống.

Các văn bản này có thể sử dụng để in ấn thành chữ nổi, làm đĩa CD Audio số lượng lớn phục vụ cho người khiếm thị.

 

6. Kinh phí

Tổng ngân sách xin tài trợ: 26,000 USD bao gồm:

- Chuyển dịch 5 loại văn bản sang sang văn bản chữ Braille

- In sách chữ nổi (Braille), Làm sách nói Audio CD

- Tập huấn, hội thảo, tuyên truyền

- Văn phòng phẩm

 

 

Các tin đã đưa ngày: