Dự án “Hỗ trợ máy trợ thính cho người khiếm thính nghèoTỉnh Vĩnh Phúc”

09/07/2019

1. Địa điểm thực hiện dự án

Tỉnh Vĩnh Phúc

2. Nội dung dự án

Tên dự án

Dự án “Hỗ trợ máy trợ thính cho người khiếm thính nghèoTỉnh Vĩnh Phúc”

 

 

Lĩnh vực

Y tế

3. Cơ quan phụ trách dự án

Tên cơ quan/tổ chức

Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi Tỉnh Vĩnh Phúc

Người phụ trách

(Chức vụ)

Đặng Huy Hảo

(Chủ tịch)

Địa chỉ

Số 22 – Đường Lý Thái Tổ – Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Liên hệ

 

ĐT

 

(02113) 717481

 

E-Mail

hoibaotrovp@gmail.com

  1. Đối tượng nhận hỗ trợ

Người khiếm thính nghèo Tỉnh Vĩnh Phúc

5. Lý do/bối cảnh yêu cầu hỗ trợ

Trong toàn tỉnh hiện nay có 4.985 người khiếm thính trong đó người khiếm thính thuộc hộ nghèo, cận nghèo đang trong độ tuổi lao động và học sinh đang rất cần được tài trợ máy trợ thính để giảm bớt khó khăn trong quá trình làm việc và học tập.

 

6. Kinh phí

Tổng ngân sách: 5.740.000.000 VNĐ= 257.399 USD

 

 

 

 

 

Các tin đã đưa ngày: