GRET - người bạn đồng hành trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển cộng đồng tại Vĩnh Phúc

02/06/2015

Được thành lập năm 1976 tại Pháp, GRET là một tổ chức phi chính phủ của Pháp, hoạt động với mục tiêu chống đói nghèo và bất bình đẳng trên cơ sở hiểu biết chuyên môn, chuyên nghiệp và mở rộng hợp tác quốc tế. Hiện nay, GRET đã có mặt tại hơn 30 quốc gia trên thế giới với tổng giá trị thực hiện dự án hàng năm khoảng 20 triệu euros.

Đến Việt Nam từ năm 1988, GRET đã triển khai nhiều hình thức trợ giúp rất đa dạng, hiệu quả trong các lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, sức khoẻ cộng đồng, phát triển thể chế tại nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, trong đó có tỉnh Vĩnh Phúc. Với những đóng góp của tổ chức trong nhiều năm qua, phóng viên (PV) của Bản tin Đối ngoại Vĩnh Phúc có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Hữu Ninh – Trưởng đại diện của Tổ chức GRET tại Việt Nam:

PV: Xin chào ông Nguyễn Hữu Ninh, xin ông giới thiệu một chút về những hoạt động của GRET tại Việt Nam trong những năm gần đây?

Với thế mạnh là sự hiểu biết sâu sắc môi trường xã hội và thể chế của Việt Nam, cùng sự phối hợp chặt chẽ với các quốc gia và các tổ chức phi chính phủ khác đã tạo điều kiện cho GRET tiến hành phối hợp và thực hiện nhiều dự án tại Việt Nam. Thông qua việc thử nghiệm các hình thức phát triển mới, các dự án này đều nhằm phục vụ lợi ích của người dân nông thôn và các nhóm xã hội yếu thế. Nhờ sự hỗ trợ và các khoá đào tạo, tập huấn của GRET, người dân nghèo ở những nơi đó đã có cơ hội tiếp cận các tiến bộ kỹ thuật, phương thức tổ chức, sản xuất tiên tiến nhất góp phần cải thiện và nâng cao chất lượng sống.

Hiện nay, GRET đang triển khai thực hiện các chương trình dự án sau: (1) Dự án cải thiện điều kiện sống cho các lao động nữ nhập cư làm việc tại KCN Khai Quang - tỉnh Vĩnh Phúc; (2) Dự án Quản trị đất đai lưu vực sông Mekong (quy mô quốc gia); (3) Dự án hỗ trợ quản lý dựa vào cộng đồng các công trình thuỷ nông Bắc Hưng Hải; (4) Dự án cung cấp năng lượng điện mặt trời cho một số xã chưa có điện lưới quốc gia tai khu vực phía tây của tỉnh Thanh Hoá.

Ông Nguyễn Hữu Ninh - Trưởng đại diện Tổ chức GRET tại Việt Nam (thứ ba từ trái sang)  thay mặt tổ chức cam kết tài trợ giai đoạn 2015 - 2016

PV: Hiện nay, có bao nhiêu dự án của GRET đã và đang được triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc?

Đi vào hoạt động tại Vĩnh Phúc từ năm 2008, với mong muốn trở thành người bạn đồng hành của nhân dân Vĩnh Phúc trong lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn và phát triển cộng đồng, GRET đã triển khai thực hiện 03 dự án tại địa phương, gồm:

  • “Aid-coop”: Dự án Hỗ trợ thể chế phát triển các HTX tại khu vực miền Bắc Việt Nam (2008 - 2010);
  • “Synergies”: Dự án Hỗ trợ mạng lưới các tổ chức xã hội địa phương nâng cao năng lực lồng ghép môi trường vào các chương trình phát triển xã hội (2011- 2014);
  • “Dự án Phụ nữ”: Hòa nhập kinh tế - xã hội của phụ nữ trong các khu công nghiệp và vùng ven đô ở Việt Nam (2014 - 2017).
  • Ông đánh giá như thế nào về hiệu quả của các dự án này?

Tất cả các dự án của GRET đều được kiểm toán và đánh giá bởi các chuyên gia tư vấn độc lập. Kết quả cho thấy các dự án này đều đạt được những kết quả mong đợi so với các mục tiêu đề xuất ban đầu, đáp ứng được yêu cầu của nhà tài trợ và của địa phương. Đặc biệt là một số giải pháp kỹ thuật của dự án đã được áp dụng và nhân rộng trong thực tế, như các giải pháp xử lý môi trường tại làng nghề Mộc, xã Thanh Lãng, huyện Bình Xuyên hay các mô hình quản lý môi trường dựa vào cộng đồng tại huyện Tam Dương. Với những đóng góp trên, GRET đã vinh dự được UBND tỉnh Vĩnh Phúc trao tặng bằng khen trong nhiều năm liên tiếp vì những thành tích trong việc triển khai các chương trình dự án trên địa bàn tỉnh.

PV: Với tư cách Trưởng đại diện của GRET tại Việt Nam, xin ông cho biết những kế hoạch tiếp theo của GRET trong thời gian tới?

Trong bối cảnh Việt Nam không còn là nước nghèo, các lĩnh vực ưu tiên hoạt động của GRET cũng có những thay đổi phù hợp. Trong thời gian tới, định hướng ưu tiên chính của GRET tại Việt Nam là tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan chuyên môn, chính quyền địa phương xây dựng các chương trình dự án tập trung vào 2 lĩnh vực chủ yếu là: môi trường (quản lý rác thải, nước thải) và các vấn đề “xã hội” tại các khu vực đô thị, ven đô, các khu công nghiệp (bình đẳng giới, lao động nhập cư, người nghèo đô thị, tiếp cận các dịch vụ công...).

Hiện nay, GRET đang  phối hợp với một số sở, ngành để vận động kêu gọi tài trợ và xây dựng 2 chương trình hoạt động cho dự án mới tại Vĩnh Phúc, đó là: Dự án quản lý môi trường khu vực nông thôn (phối hợp với Liên minh Hợp tác xã và Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh) và Dự án thúc đẩy việc thực thi quyền lao động đối với các lao động nữ nhập cư tại KCN Khai Quang.

PV: Ông có kiến nghị, đề xuất gì với tỉnh Vĩnh Phúc trong việc kêu gọi thêm các nhà tài trợ, các tổ chức phi chính phủ đến Vĩnh Phúc để hoạt động và giúp đỡ những người dân nghèo và có hoàn cảnh khó khăn ở đây?

Trước tình hình kinh tế như hiện nay, các nhà tài trợ luôn khuyến khích có sự tham gia của các đối tác địa phương  (chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp) trong việc xây dựng và triển khai dự án cũng như việc đóng góp vào ngân sách của dự án. Vì vậy, để kêu gọi thêm các nhà tài trợ, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh cần phối hợp thực chất và hiệu quả hơn với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Bên cạnh đó, tỉnh Vĩnh Phúc cũng nên xây dựng cơ chế tạo điều kiện thuận lợi cho việc lồng ghép các chương trình dự án phi chính phủ với các chương trình dự án của tỉnh, thúc đẩy việc bố trí nguồn vốn đối ứng để triển khai dự án.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

Thực hiện: Nguyễn Thơm

Các tin đã đưa ngày: