Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC

Vinh Phuc Department of Foreign Affairs

Kết thúc năm 2018, kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục tăng trưởng và có những chuyển biến tích cực, đạt kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Bước sang năm 2019, cùng với thực hiện các Nghị quyết số 01, 02 của Chính phủ, Vĩnh Phúc triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ giải pháp để đưa kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp đà tăng trưởng.

Năm 2018, ngành công nghiệp – xây dựng tăng trưởng 15,20%
góp phần đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh ước đạt 8,06%

Ngay những ngày đầu năm 2019, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các thành viên UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Toàn  tỉnh tập trung triển khai thực hiện 11 nhiệm vụ giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Triển khai nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, UBND tỉnh có Quyết định số 3182 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 với tổng chỉ tiêu giao cho các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố là 27,793 nghìn tỷ đồng. Trong đó, thu nội địa 24,243 nghìn tỷ đồng, thu từ xuất nhập khẩu 3,550 nghìn tỷ đồng. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố, đặc biệt là cơ quan thuế sớm bắt tay triển khai nhiệm vụ thu ngân sách; tăng cường hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; đẩy mạnh thanh, kiểm tra chống thất thu; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính thuế, hỗ trợ tối đa, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế. Các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, thực hiện chi theo đúng dự toán đã được phê duyệt, chống thất thoát, lãng phí. Đồng thời, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên; tiếp tục thực hiện cơ chế tạo nguồn cải cách tiền lương, cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển và quản lý có hiệu quả về nợ công.

Toàn tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI; các nghị quyết của Tỉnh ủy triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ về tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; Nghị quyết HĐND tỉnh và các chương trình hành động, kế hoạch của UBND tỉnh về phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 – 2020. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tập trung hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp: Thăng Long Vĩnh Phúc, Bá Thiện 2, Tam Dương 2 khu A-B, Bình Xuyên, Chấn Hưng, Xuân Lôi và các công trình hạ tầng kỹ thuật ngoài hàng rào, hạ tầng xã hội phục vụ cho hoạt động khu công nghiệp. Thu hút đầu tư nước ngoài có chọn lọc, ưu tiên sử dụng công nghệ cao, thân thiện môi trường gắn với phát triển công nghiệp hỗ trợ của các doanh nghiệp trong nước. Thúc đẩy mạnh mẽ phát triển doanh nghiệp, thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh. Cụ thể hóa và triển khai có chiều sâu Nghị quyết số 04 của Tỉnh ủy về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2020. Đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại. Tập trung nguồn lực xây dựng các công trình lớn, quan trọng, thiết yếu phục vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống nhân dân; sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn từ ngân sách trung ương, nguồn vốn vay ODA, vay ngân hàng thế giới, triển khai đúng tiến độ các dự án đã được phê duyệt. Tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các dự án đầu tư du lịch, dịch vụ sớm triển khai theo đúng tiến độ; xây dựng cơ chế khuyến khích thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh; triển khai lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030 tầm nhìn 2050 phù hợp với các hướng dẫn điều chỉnh quy hoạch của Trung ương. Quản lý, khai thác có hiệu quả nguồn lực tài nguyên, ngăn chặn và xử lý triệt để việc khai thác khoáng sản trái phép, tình trạng gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, đồng thời, khẩn trương xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tập trung của tỉnh; chấn chỉnh, xử lý nghiêm các sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai.

Lãnh đạo UBND tỉnh tăng cường đối thoại với người dân; công khai kết quả giải quyết,
phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới. Khuyến khích liên kết sản xuất theo chuỗi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để nâng cao hiệu quả đầu ra, ổn định thị trường tiêu thụ, tăng thu nhập cho nông dân. Tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hết năm 2019 có 100% số xã đạt 19/19 tiêu chí và được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, nhất là đơn giản hóa các thủ tục hành chính, coi đây là một khâu đột phá; tiếp nhận và xử lý nhanh, công khai kết quả giải quyết, phản ánh kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài, các hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, giải quyết vấn đề ngay từ khi mới phát sinh, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, quản lý chặt chẽ đối với dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê.

Bảo đảm an sinh xã hội nâng cao đời sống vật chất tinh thần bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục rà soát giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng; đẩy nhanh độ bao phủ BHXH, BHYT, BHTN; phát triển nhà ở xã hội nhà ở công nhân và các thiết chế văn hóa tại các khu công nghiệp; thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, giải quyết việc làm; triển khai có hiệu quả Nghị quyết  của Trung ương và của tỉnh về phát triển sự nghiệp y tế. Phát triển văn hóa, tôn vinh các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tăng cường tiềm lực quốc phòng, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, không để bị động bất ngờ, nhất là an ninh nông thôn, an ninh trong các khu công nghiệp.

theo: vinhphuc.gov.vn