Sign In
Document

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ NGOẠI VỤ TỈNH VĨNH PHÚC

Vinh Phuc Department of Foreign Affairs

Theo số liệu từ Cục Thống kê tỉnh, 7 tháng năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 21.805 tỷ đồng, tăng 9,77% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, thu nội địa ước đạt 18.247 tỷ đồng, bằng 66,76% so với dự toán và tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm trước.

Vĩnh Phúc đang tiếp tục cải cách thủ tục hành chính và triển khai các gói hỗ trợ,
tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh

Để có kết quả trên, ngay những tháng đầu năm, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát và lây lan mạnh trong cộng đồng, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành Thuế, ngành Tài chính và các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp tài chính, ngân sách. Trong đó, Cục Thuế tỉnh đã tích cực triển khai hóa đơn điện tử, giúp người dân, doanh nghiệp không phải trực tiếp đến cơ quan thuế cũng như các cơ quan liên quan để giải quyết các thủ tục về thuế, thúc đẩy chuyển đổi số của nền kinh tế, thay đổi phương thức quản lý, quy trình làm việc của cơ quan thuế. Cục Thuế tỉnh cũng chủ động phối hợp với ngành Tài chính và các ngành, địa phương tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chính; giao nhiệm vụ thu hằng tháng, hằng quý cho từng đơn vị; theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách; đánh giá, phân tích cụ thể từng địa bàn, từng khu vực thu, rà soát từng nguồn thu, từng sắc thuế để bảo đảm thu kịp thời, thu đúng, thu đủ, sát với thực tế phát sinh.

Phấn đấu đạt và vượt mục tiêu thu ngân sách HĐND tỉnh giao là 31.892 tỷ đồng trong năm 2022, từ nay đến cuối năm, UBND tỉnh chỉ đạo ngành Thuế, Tài chính và các địa phương tiếp tục triển khai đồng bộ, quyết liệt, linh hoạt các giải pháp nuôi dưỡng, phát triển nguồn thu, quản lý thu ngân sách Nhà nước; chú trọng triển khai kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm các giải pháp chính sách tài khóa, tiền tệ. Cùng với đó, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nhằm cắt giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; quản lý chặt chẽ các khoản thu - chi ngân sách, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện có hiệu quả các gói hỗ trợ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, trong đó, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến con người, an sinh xã hội, không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ đọng chế độ, chính sách trên địa bàn.