Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Vĩnh Phúc: Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân

15:15 23/11/2018

Đối ngoại nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của mặt trận ngoại giao nước nhà, góp phần thực hiện nhiệm vụ, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Trong thời kỳ đấu tranh giải phóng dân tộc, công tác đối ngoại nhân dân dưới sự lãnh đạo của Đảng đã tạo nên mặt trận đoàn kết rộng rãi chưa từng có của nhân dân thế giới ủng hộ các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ của nhân dân ta, đóng góp to lớn vào thắng lợi cuối cùng của sự nghiệp thống nhất đất nước. Ngày nay, trong điều kiện mới, nhiệm vụ mới, đối ngoại nhân dân tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng, phục vụ đắc lực công cuộc đổi mới đất nước.

Hòa chung dòng chảy của quá trình hội nhập, quán triệt phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả”, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc đã không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại trên tinh thần hòa bình, đoàn kết, hữu nghị và hợp tác nhân dângóp phần đưa bức tranh đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh nói riêng ngày càng trở nên rõ nét; qua đó khẳng định được vai trò, vị thế và tầm quan trọng của đối ngoại nhân dân trong việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đưa hình ảnh của Vĩnh Phúc đến gần hơn với bạn bè, nhân dân các nước trên thế giới.

Các đại biểu và kiều bào về tham dự chương trình Xuân Quê hương

Về công tác hòa bình, đoàn kết, hữu nghị, năm 2018, Liên hiệp đã tiếp tục tập trung củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước trên thế giới; thường xuyên giữ mối liên hệ với các Hội người Việt Nam, Hội đồng hương Vĩnh Phúc ở nước ngoài, tăng cường trao đổi thông tin hai chiều, vận động kiều bào Vĩnh Phúc hướng về quê hương. Đồng thời, Liên hiệp cũng tích cực tham mưu cho UBND tỉnh về chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài nhằm thu hút các nguồn lực kinh tế, khoa học kỹ thuật phục vụ cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; tuyên truyền vận động người Việt Nam ở nước ngoài tham gia hỗ trợ phát triển kinh tế địa phương. Nhân dịp xuân Mậu Tuất, Liên hiệp đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh tổ chức thành công chương trình gặp mặt kiều bào Vĩnh Phúc về quê ăn Tết cổ truyền dân tộc mang tên “Xuân quê hương Vĩnh Phúc năm 2018”. Chương trình có sự tham gia của hàng trăm kiều bào, người Vĩnh Phúc ở nước ngoài ở các nước về quê ăn Tết tại quê nhà. Tại sự kiện này, Chủ tịch UBND tỉnh đã tặng 02 Bằng khen cho 02 kiều bào tiêu biểu đã có nhiều đóng góp trong xây dựng quê hương.

Về công tác phát triển Hội, đến nay Liên hiệp đã có 12 Hội hữu nghị thành viên là: Việt Nam - Campuchia, Việt - Lào, Việt - Séc-Slovakia, Việt - Trung, Việt - Nhật, Việt-– Hàn, Việt - Nga, Việt - Bun, Việt – Anh, Việt - Đức, Việt – Thái và Việt – Sing. Năm 2018, Liên hiệp giúp đỡ, hỗ trợ 04 Hội hữu nghị thành viên (Việt – Bun, Việt – Lào, Việt – Nga, Việt – Séc - Slovakia) tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 theo kế hoạch. Có thể nói, các tổ chức thành viên của Liên hiệp đều chủ động tích cực triển khai các hoạt động hòa bình, đoàn kết hữu nghị, ngày càng phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức, đem lại hiệu quả thiết thực, đóng góp một phần không nhỏ trong việc tăng cường và mở rộng công tác đối ngoại nhân dân của tỉnh.

 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc tặng hoa chúc mừng Đại hội Hội hữu nghị Việt Nam - Bulgaria lần II nhiệm kỳ 2018-2023

Trong công tác vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài, nhân dịp Tết nguyên đán 2018, Liên hiệp và các tổ chức thành viên đã vận động ủng hộ các suất quà Tết cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 84 triệu đồng. Liên hiệp cũng tích cực phối hợp với Sở Ngoại vụ thực hiện tốt các nội dung về vận động viện trợ, hỗ trợ triển khai các dự án phi chính phủ nước ngoài tại tỉnh. Năm 2018, tổng giá trị viện trợ ước đạt khoảng trên 2 triệu USD. Nhìn chung, các dự án đều đã cải thiện đời sống cho những người có hoàn cảnh khó khăn với đối tượng hướng tới là những người nghèo, phụ nữ, người yếu thế, trẻ em khuyết tật, mồ côi... Do đó, các dự án đều mang lại những hiệu quả nhất định, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho một bộ phận nhân dân, đặc biệt với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Về công tác thông tin tuyên truyền, Liên hiệp luôn đẩy mạnh tuyên truyền về các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng như về văn hóa, phong tục tập quán, đất nước, con người Việt Nam nói chung và tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng. Đồng thời, Liên hiệp còn tích cực giới thiệu những tiềm năng - thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư của tỉnh với bạn bè quốc tế; liên tục cập nhật thông tin về đối ngoại nhân dân trên trang thông tin điện tử của Trung ương và địa phương, đồng thời xuất bản Bản tin Hữu nghị giúp cho độc giả có thêm nhiều thông tin về hoạt động của Liên hiệp nói riêng và hoạt động đối ngoại nhân dân của tỉnh nói chung.

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân, trong thời gian tới Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc sẽ chủ động mở rộng quan hệ hữu nghị, hợp tác với nhân dân các nước; phối hợp với Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức các hoạt động hữu nghị giao lưu văn hóa. Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền đối ngoại. Đồng thời tích cực tuyên truyền, quảng bá về Vĩnh Phúc với bạn bè quốc tế và kêu gọi hợp tác, đầu tư… nhằm gắn đoàn kết dân tộc với đoàn kết quốc tế tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thiết thực và quan trọng vào sự nghiệp xây dựng kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tổng hợp: Nam Dương