Dự án “Hỗ trợ vốn mua bò sinh sản cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi nghèo tỉnh Vĩnh Phúc”

11:36 12/06/2019

1. Địa điểm thực hiện dự án

Người khuyết tật và trẻ em mồ côi tỉnh Vĩnh Phúc

2. Nội dung dự án

Tên dự án

Dự án “Hỗ trợ vốn mua bò sinh sản cho người khuyết tật và trẻ em mồ côi  nghèo tỉnh Vĩnh Phúc”

 

 

Lĩnh vực

Phát triển kinh tế

3. Cơ quan phụ trách dự án

Tên cơ quan/tổ chức

Hội người tàn tật và trẻ em mồ côi Tỉnh Vĩnh Phúc

Người phụ trách

(Chức vụ)

Đặng Huy Hảo

(Chủ tịch)

Địa chỉ

Số 22 – Đường Lý Thái Tổ – Phường Đống Đa – Thành phố Vĩnh Yên – Tỉnh Vĩnh Phúc

 

Liên hệ

 

ĐT

 

(02113) 717481

 

E-Mail

hoibaotrovp@gmail.com

  1. Đối tượng nhận hỗ trợ

Người tàn tật và trẻ em mồ côi Tỉnh Vĩnh Phúc

5. Lý do/bối cảnh yêu cầu hỗ trợ

Hiện nay Vĩnh Phúc vẫn còn 18.197 người khuyết tật và 2.840 trẻ mồ côi. Phần lớn các đối tượng này đang sinh sống tại khu vực nông thôn, miền núi phát triển kinh tế còn nhiều khó khăn. Do vậy việc chăn nuôi bò sinh sản là phù hợp với điều kiện và khả năng của các đối tượng này.

 

 

6. Kinh phí

Tổng ngân sách: 4.794.600.000 VNĐ= 215.004 USD