Sign In
Document

Cổng thông tin - giao tiếp điện tử

sở ngoại vụ TỈNH VĨNH PHÚC

Lịch làm việc lãnh đạo Sở Ngoại VỤ

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Người thực hiện Người tham dự Ghi chú File đính kèm