Một số vấn đề liên quan đến người Việt Nam định cư ở nước ngoài (p1)

04/10/2011

Việc miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài là vợ, chồng, con của họ

1. Văn bản quy định: Quyết định số 135/2007/QĐ-TTg ngày 17/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế về miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

2. Đối tượng miễn thị thực

- Người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp.

- Người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài.

- Người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam ở nước ngoài mang hộ chiếu Việt Nam.

3. Điều kiện được miễn thị thực: Có hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú do nước ngoài cấp còn giá trị ít nhất 06 tháng kể từ ngày nhập cảnh, có “Giấy miễn thị thực” do Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an cấp.

4. Thời hạn tạm trú tại Việt Nam: Người nhập cảnh Việt Nam bằng “Giấy miễn thị thực” được tạm trú không quá 90 ngày cho mỗi lần nhập cảnh. Người cần tạm trú quá 90 ngày thì phải làm thủ tục xin cấp thị thực theo quy định hiện hành hoặc sau khi nhập cảnh Việt Nam.

5. “Giấy miễn thị thực”: có giá trị đến 05 năm và ngắn hơn thời hạn còn giá trị của hộ chiếu hoặc giầy tờ thường trú do nước ngoài cấp ít nhất 06 tháng. “Giấy miễn thị thực” được cấp riêng cho từng người; trẻ em dưới 14 tuổi đi cùng hộ chiếu với cha hoặc mẹ thì Giấy miễn thị thực được cấp cùng với cha hoặc mẹ. “Giấy miễn thị thực” loại dán được cấp cho người mang hộ chiếu nước ngoài, loại rời được cấp cho người mang giấy tờ thường trú của nước ngoài.

6. Thủ tục cấp Giấy miễn thị thực:

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy miễn thị thực trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ gồm: Hộ chiếu nước ngoài hoặc giấy tờ thường trú của nước ngoài; 01 tờ khai (theo mẫu); 02 ảnh màu mới chụp cỡ 4x6, phông nền trắng, mắt nhìn thẳng; đầu để trần, không đeo kính màu. Ngoài ra:

- Người Việt Nam đinh cư ở nước ngoài cần có một trong những giấy tờ sau:

+ Giấy chứng minh là người Việt Nam định cư ở nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

+ Giấy tờ có giá trị suy đoán quốc tịch Việt Nam.

Trường hợp không có các giấy tờ trên thì nộp Giấy bảo lãnh của Hội đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài ở nước đương sự cư trú hoặc công dân Việt Nam bảo đảm đương sự là người Việt Nam định cư ở nước ngoài (theo mẫu quy định).

- Người nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài là vợ, chồng, con của người Việt Nam định cư ở nước ngoài cần xuất trình một trong những giấy tờ chứng minh quan hệ vợ, chồng, con với người Việt Nam định cư ở nước ngoài (Giấy đăng ký kết hôn, Giấy khai sinh; Giấy xác nhận quan hệ cha, mẹ, con; các giấy tờ khác có giá trị theo quy định của pháp luật Việt Nam).

7. Phí xử lý hồ sơ:

- Cấp giấy miễn thị thực lần đầu: 20 USD.

- Cấp giấy miễn thị thực từ lần thứ hai: 10 USD.

 

Các tin đã đưa ngày: