Cấp giấy thông hành tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

27/05/2013

I. Thành phần hồ sơ

1. 01 Tờ khai có dán ảnh theo mẫu quy định;

(Nếu tự nguyện xin về nước thì ghi rõ nguyện vọng này trong tờ khai).      

2. 02 ảnh mới chụp, cỡ 4x6 cm, mặt nhìn thẳng, đầu để trần, phông nền màu trắng.

3. Hộ chiếu đã hết hạn sử dụng hoặc đơn trình báo mất hộ chiếu;    

4. Bản sao hoặc bản chụp giấy tờ dùng làm căn cứ để cấp Giấy thông hành gồm một trong những giấy tờ sau:

a) Giấy tờ chứng minh quốc tịch Việt Nam (loại có ảnh) theo quy định của pháp luật Việt Nam về quốc tịch được ban hành qua các thời kỳ;

b) Giấy tờ do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp cho công dân còn giá trị, có ghi đầy đủ yếu tố nhân thân và ảnh. Yếu tố nhân thân của một người bao gồm: họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, giới tính, quốc tịch của người đó.

Các giấy tờ trên nếu đã hết giá trị hoặc không có ảnh thì chỉ dùng tham khảo để làm căn cứ cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu, cấp giấy thông hành.

5. Giấy xác nhận nhân sự (nếu có) do Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an cấp (theo mẫu).

* Đối với trường hợp có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài mà không có hộ chiếu còn giá trị sử dụng thì hồ sơ kèm theo bản chụp quyết định trục xuất có hiệu lực của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại.

* Đối với trường hợp phải về nước theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam ở trong nước mà không có hộ chiếu còn giá trị, cơ quan đại diện Việt Nam cấp giấy thông hành theo thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an.

Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

II. Các bước thực hiện

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện           

2. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an.     

3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện.

III. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trong trường hợp không đủ căn cứ để cấp giấy thông hành phải điện về nước xin ý kiến thì không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Cục Quản lý xuất nhập cảnh – Bộ Công an.

IV. Lệ phí thực hiện

1. Cấp giấy thông hành: 30 USD.

2. Cấp lại giấy thông hành do để hỏng, mất: 40 USD.

V. Điều kiện thực hiện thủ tục hành chính

1. Bị chính quyền nước sở tại trục xuất hoặc buộc xuất cảnh về Việt Nam.

2. Phải về nước theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam nhưng không có hộ chiếu quốc gia.                     

3. Có nguyện vọng được cấp giấy tờ để về nước nhưng không có hộ chiếu quốc gia.

Các tin đã đưa ngày: