Đăng ký lại việc nuôi con nuôi cho công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài mà việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

02/07/2013

I. Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện thủ tục hành chính

Việc sinh, tử, kết hôn, nhận nuôi con nuôi của công dân Việt Nam cư trú ở nước ngoài được đăng ký lại trong trường hợp các việc hộ tịch đó trước đây đã được đăng ký tại Cơ quan đại diện Việt Nam, nhưng sổ hộ tịch và bản chính giấy tờ hộ tịch đã bị mất hoặc hư hỏng, không sử dụng được.

II. Hồ sơ

1. Tờ khai đăng ký lại việc nuôi con nuôi (theo mẫu quy định, có thể tự truy cập và in tờ khai tại trang “thủ tục hành chính” của trang Web: http://www.moj.gov.vn) để sử dụng.

2. Khi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, nếu người đi đăng ký lại xuất trình bản sao giấy tờ đã cấp hợp lệ trước đây, thì nội dung nuôi con nuôi được ghi theo nội dung của bản sao giấy tờ hộ tịch đó.

Trong trường hợp đương sự đã được thôi quốc tịch Việt Nam, đã nhập quốc tịch nước ngoài, thì phần ghi về quốc tịch của người đó trong sổ hộ tịch và giấy tờ hộ tịch vẫn phải ghi quốc tịch Việt Nam. Quốc tịch hiện tại của đương sự được ghi chú vào sổ hộ tịch và mặt sau của giấy tờ hộ tịch.

* Khi đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi, các bên đương sự phải có mặt. Quan hệ hôn nhân, quan hệ giữa cha mẹ nuôi với con nuôi được công nhận kể từ ngày đã đăng ký kết hôn hoặc đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.     

Số bộ hồ sơ: 01 bộ

III. Các bước thực hiện

1. Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở của cơ quan đại diện.          

2. Cơ quan đại diện xem xét hồ sơ, nếu có những điểm chưa rõ cần xác minh thì điện về Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao.   

3. Nhận kết quả trực tiếp tại trụ sở cơ quan đại diện.

IV. Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ giấy tờ hợp lệ, 10 ngày làm việc trong trường hợp phải xác minh.

V. Lệ phí: 25 USD.

Các tin đã đưa ngày: