Nhật ký đối ngoại tháng 8/2015 (01/10/2015)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 8/2015 có 52 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 01 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 05 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 44 lượt tự túc kinh phí.

Nhật ký đối ngoại tháng 6 và tháng 7/2015 (27/07/2015)

I. ĐOÀN RA: Trong tháng 06 và tháng 07/2015 có 20 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 02 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 06 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ, 12 lượt tự túc kinh phí.

Nhật ký đối ngoại tháng 5/2015 (12/06/2015)

ĐOÀN RA: Trong tháng 05 có 03 cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài bằng nguồn kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh tài trợ. ĐOÀN VÀO: Trong tháng 05 có 23 lượt khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.

Nhật ký đối ngoại tháng 4/2015 (05/05/2015)

Trong tháng có 05 đoàn ra với tổng số 13 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 9 cán bộ sử dụng ngân sách nhà nước, 02 cán bộ sử dụng tài trợ của nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh, 02 cán bộ tự túc kinh phí.

Nhật ký đối ngoại tháng 3/2015 (14/04/2015)

ĐOÀN RA: Trong tháng 03 có 07 Đoàn ra với 26 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 22 lượt sử dụng ngân sách nhà nước, 04 lượt sử dụng tài trợ của nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh. Trong số các đoàn ra tháng 03/2015 có 01 đoàn do đ/c Phùng Quang Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đi xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore); 01 cán bộ của Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Phúc Yên và 0 cán bộ của Sở KHCN tham gia khóa đào tạo tại Israel; 01 giáo viên Tiếng Anh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc tham gia khóa bồi dưỡng tại Thái Lan.

Nhật ký đối ngoại tháng 2/2015 (23/03/2015)

I. ĐOÀN RA Trong tháng 02 có 9 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 08 lượt sử dụng kinh phí của nước ngoài và các đơn vị ngoài tỉnh, 01 lượt tự túc kinh phí.

Nhật ký đối ngoại tháng 01/2015 (13/03/2015)

ĐOÀN RA: Trong tháng 01 năm 2015 có 02 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi đào tạo tại Israel và Thái Lan bằng tài trợ của phía bạn. ĐOÀN VÀO: Trong tháng 01/2015 có 31 lượt khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc.
Các tin đã đưa ngày: