Nhật ký đối ngoại tháng 4/2015

05/05/2015

I. ĐOÀN RA

Trong tháng có 05 đoàn ra với tổng số 13 cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có 9 cán bộ sử dụng ngân sách nhà nước, 02 cán bộ  sử dụng tài trợ của nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh, 02 cán bộ tự túc kinh phí.

II.ĐOÀN VÀO:

Trong tháng  có 03 đoàn  khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh. Cụ thể:

1.Ngày 02/4/2015: ông Hyde Michael Erroll, quốc tịch Anh vào làm việc tại Tổ chức tài chính vi mô TNHH MTV Tình thương, Chi nhánh Phúc Yên nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng hệ thống phần mềm, hoạt động vận hành của TYM.

2.Ngày 8/4/2015: ông Jesse Walter Radman Kivette, Giám đốc phát triển Tổ chức VCF (The VinaCapital Foundattion) , quốc tịch Mỹ vào làm việc với Sở Y tế để chuẩn bị cho kế hoạch tập huấn cho các bác sĩ nha khoa tại Vĩnh Phúc và trao tặng thiết bị cho một số đơn vị y tế.

3.Ngày 14/04/2015: ông Stephen Philip, quốc tịc Irish vào làm việc tại Trường Mầm non Việt Tiệp, xã Định Trung, Tp.Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc để  múa, hát và chơi trò chơi Tiếng Anh với học sinh; ôn lại kiến thức đã học ( Hello, Bye bye, Rocket, Star, Monkey, Green….).

T/h: Nguyễn Thạch

Các tin đã đưa ngày: