Nhật ký đối ngoại tháng 8

23/11/2018

  1. ĐOÀN RA

Trong tháng 8/2018 có 9 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 01 lượt sử dụng ngân sách tỉnh, 08 lượt kinh phí do nước ngoài và các cơ quan đơn vị ngoài tỉnh trài trợ.

  1. ĐOÀN VÀO

Trong tháng 8/2018 có 45 lượt khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh Vĩnh Phúc. Cụ thể:

  1. Từ ngày 01-03/8/2018, đoàn gồm 03 người quốc tịch Pháp vào hỗ trợ thực hiện đào tạo thí điểm các chương trình từ Pháp thuộc Dự án đầu tư và phát triển các trường dạy nghề tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
  2. Ngày 13/8/2018, đoàn Công an tỉnh Luông-nậm-thà gồm 15 người do đồng chí Trung tá Kong-kẹo Sỉnh-my-xay, Phó Giám đốc Công an tỉnh Luông-nậm-thà làm trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Công an tỉnh Vĩnh Phúc.
  3. Từ ngày 13-17/8/2018, 02 người quốc tịch Úc đến làm việc để đánh giá quá trình triển khai thí diểm nghề Điện tử Công nghiệp tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
  4. Từ ngày 14-17/8/2018, 03 người quốc tịch Pháp đến hỗ trợ đào tạo thí điểm các chương trình chuyển giao từ Pháp tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
  5. Ngày 22/8/2018, 22 người nước ngoài đến tham dự Hội nghị xúc tiến viện trợ năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

 

Tổng hợp: Nguyễn Thạch

Các tin đã đưa ngày: