Nhật ký đối ngoại tháng 9 và tháng 10

23/11/2018

  1. ĐOÀN RA TRONG THÁNG 9 VÀ THÁNG 10/2018:

Trong tháng 9 và tháng 10/2018 có 09 lượt cán bộ công chức, viên chức của tỉnh đi công tác nước ngoài, trong đó có 03 lượt kình phí do đơn vị ngoài tài trợ, 07 lượt tự túc kinh phí.

II. ĐOÀN VÀO TRONG THÁNG 9 VÀ THÁNG 10/2018

Trong tháng 9 và tháng 10/2018 có 60 lượt khách nước ngoài vào làm việc tại tỉnh. Cụ thể:

  1. Ngày 12/9/2018, 02 người quốc tịch: Nhật Bản đến làm việc và thăm quan lớp học, đặc biệt là lớp học về công nghệ ô tô và tìm hiểu nhu cầu tìm việc sau khi tốt nghiệp của học viên tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
  2. Ngày 7/9/2018, 01 người quốc tịch: Hàn Quốc đến tìm hiểu mô hình hoạt động tài chính vi mô và thăm khách hàng của TYM tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc tại Tổ chức Tài chính Vi mô TNHH MTV Tình thương (TYM) tại Phúc Yên.
  3. Từ ngày 24-27/9/2018, 02 người quốc tịch: Pháp đến hỗ trợ thực hiện chương trình BTS và DUT của Pháp cho các nghề thuộc dự án theo hướng dẫn giảng dạy đã được chuyển giao tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
  4. Ngày 27/9/2018, 21 người quốc tịch: Pháp của cơ quan phát triển Pháp đến giúp các nhân viên của AFD hiểu rõ về dự án 'Đầu tư các trường đào tạo nghề chất lượng cao" và triển khai dự án tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
  5. Ngày 12/10/2018, 01người quốc tịch: Nhật Bản của nhóm tư vấn JACA vào làm việc và  thành lập Thành lập BQL của các nhóm sản xuất cây trồng an toàn; xây dựng kế hoạch sản xuất cây trồng vụ Đông tại các nhóm mục tiêu và chuẩn bị tổ chức các khóa tập huấn TOF về GAP cơ bản tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
  6. Từ ngày 16-18/10/2018, đoàn cán bộ Sở Giáo dục và Thể thao tỉnh Luông-nậm-thà và tỉnh U-đôm-xay sang bàn giao học sinh do tỉnh Vĩnh Phúc hỗ trợ 100% kinh phí tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Vĩnh Phúc (đoàn có 20 người).
  7. Ngày 22/10/2018, 03 người nước ngoài vào khảo sát thực địa và thu thập thông tin địa chất phục vụ nhiệm vụ hợp tác nghiên cứu tại Sở Tài nguyên và Môi trường.
  8. Từ ngày 22/10-02/11/2018, 07 Chuyên gia tư vấn quốc tịch: Pháp vào Hỗ trợ thực hiện chương trình BTS & DUT của Pháp cho các nghề thuộc dự án theo hướng dẫn, tài liệu giảng dạy đã được chuyển giao tại Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
  9. Từ ngày 25-26/10/2018, 03 người quốc tịch: Nhật Bản đến làm việc về dự án Tăng cường độ tin cậy trong lĩnh vực sản xuất cây trồng an toàn tại khu vực miền Bắc, tại Chi cục Trồng trọt và Bảo về thực vật.

Tổng hợp: Nguyễn Thạch

 

 

Các tin đã đưa ngày: