Giới thiệu chung (11/06/2021)

Văn phòng (11/06/2021)

Phòng Lãnh sự (11/06/2021)

Thanh tra Sở (11/06/2021)

Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ (11/06/2021)

Trung tâm Thông tin đối ngoại và Xúc tiến viện trợ (sau đây viết tắt là Trung tâm) là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Ngoại vụ. Trung tâm có tư cách pháp nhân, con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước; chịu sự chỉ đạo quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Sở Ngoại vụ, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Ngoại giao. Trung tâm có trụ sở đặt tại: Khu đô thị Chùa Hà, xã Định Trung - TP. Vĩnh Yên - T. Vĩnh Phúc; Số điện thoại: (84-211) 728 001 Fax: (84-211) 3717.505 Email: ttdn.xtvt.vp@gmail.com

Ban Giám đốc (01/06/2021)

Các tin đã đưa ngày: