Một số điều cần biết trong hoạt động đối ngoại (13/06/2012)

Là những cán bộ, công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực đối ngoại, công tác đón và tiếp khách nước ngoài có vai trò rất quan trọng cần có những chuẩn mực đảm bảo tính lịch thiệp. Bởi lẽ, thông qua những hành vi, cử chỉ, lời nói, cách đối xử của bản thân người tiếp đón, từ đó họ sẽ đánh giá cả xã hội, con người của đất nước nơi họ đến.

Những mẩu chuyện về góc nhìn ngoại giao (12/06/2012)

Trong hoạt động ngoại giao, những chính sách ngoại giao kịp thời, sáng suốt để giữ vững nền hòa bình, độc lập của đất nước hay một sáng kiến nhanh trí của người làm ngoại giao… sẽ góp phần không nhỏ và sự thành công hay thất bại trong công tác ngoại giao. Song, để có được thành công, người cán bộ ngoại giao cần có những phẩm chất gì?

Những phẩm chất cần có với Cán bộ Ngoại giao (20/04/2012)

Để thực hiện được trọng trách nặng nề của mình trong công tác hoạt động ngoại giao, ngoài việc được đào tạo tốt, một nhà ngoại giao tài ba còn cần có những phẩm chất không thể thiếu dưới đây:

Những lưu ý khi treo Quốc kỳ đón tiếp khách nước ngoài (04/10/2011)

Mỗi quốc gia đều có quy định tỷ lệ kích thước, mầu sắc và các chi tiết chuẩn quốc kỳ của quốc gia mình. Không dùng cờ khi màu cờ đã bị bạc hay hoen ố. Cờ đã cũ phải hủy đúng cách chứ không được bỏ hoặc sử dụng vào mục đích khác.
Các tin đã đưa ngày: