Tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012

24/02/2012

Ngày 23 tháng 02 năm 2012, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương chủ trì tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2011 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2012.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; các đồng chí lãnh đạo Ban Đối ngoại TW, Bộ Ngoại giao, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo phụ trách công tác đối ngoại các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu tại hội nghị

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2011, cụ thể:

Công tác đối ngoại nhân dân đã được củng cố và mở rộng mạng lưới bạn bè, đối tác quốc tế của Việt Nam; tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị và hợp tác với nhân dân các nước.

Triển khai được nhiều các hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh và củng cố vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; bảo vệ và thúc đẩy lợi ích dân tộc, hỗ trợ đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước; tích cực đóng góp cho các phong trào nhân dân trên thế giới.

Tranh thủ vận động được các nguồn lực, đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác quốc tế góp phần xây dựng và phát triển kinh tế đất nước; tham gia vận động, tập hợp, đoàn kết người Việt Nam ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã thông qua nhiệm vụ công tác đối ngoại nhân dân năm 2012:

Tiếp tục củng cố, phát triển quan hệ theo chiều sâu với các đối tác ở các nước láng giềng; chủ động mở rộng, nâng cao chất lượng quan hệ với các đối tác tại các nước khác; tích cực tham gia các thiết chế đa phương quan trọng.

Triển khai đồng bộ, toàn diện các hoạt động đối ngoại nhân dân; tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả của các lĩnh vực hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo và quản lý các hoạt động đối ngoại nhân dân; củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh – UV Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư biểu dương những kết quả đã đạt được trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2011. Đồng thời, đưa ra ý kiến chỉ đạo yêu cầu công tác đối ngoại nhân dân tiếp tục hỗ trợ công tác đối ngoại Đảng và Ngoại giao Nhà nước triển khai thực hiện có hiệu quả các hoạt động đối ngoại năm 2012 góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Các tin đã đưa ngày: