Sở Ngoại vụ ký cam kết thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông

28/04/2021

Sáng ngày 28/4/2021, Sở Ngoại vụ tổ chức ký cam kết về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021 với các phòng chuyên môn, trung tâm thuộc Sở nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu mà Sở Ngoại vụ đã cam kết với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính năm 2021.

Với cam kết đã ký, các phòng, trung tâm thuộc Sở có nhiệm vụ hoàn thành các chỉ tiêu được giao trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đồng thời, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở vào ngày 14 tháng cuối quý, giải trình các chỉ tiêu chưa đạt được và đề ra các giải pháp để hoàn thành mục tiêu trong những kỳ báo cáo tiếp theo và chịu trách nhiệm khi không hoàn thành được các chỉ tiêu đã được giao.

Trong những năm gần đây, Sở Ngoại vụ luôn coi trọng đẩy mạnh thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, giảm bớt thời gian, công sức, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính.

Tin, ảnh: Thanh Tú 

 

Các tin đã đưa ngày: