Số kí hiệu Số: 28/2005/QĐ-TTg
Trích yếu Quy chế thống nhất quản lý hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Loại văn bản
Ngày ban hành 01/02/2005
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm