Số kí hiệu Số: 477 /SNgV-VP
Trích yếu Công văn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã; các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể và các tổ chức Hội quần chúng báo cáo tình hình công tác có liên quan đến yếu tố nước ngoài trong năm 2011
Loại văn bản
Ngày ban hành 30/09/2011
Cơ quan ban hành
Ngày áp dụng
Ngày có hiệu lực
Người kí
Chức danh
Tập tin đính kèm